Lancering Online Portal Ondernemeninontwikkelingslanden.nl

Lancering Online Portal Ondernemeninontwikkelingslanden.nl

Unieke samenwerking bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties

Tijdens de Week van de Ondernemer, op 10 april as. lanceren de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen, de voorzitter van MKB-Nederland Hans Biesheuvel en directeur Partos Alexander Kohnstamm OndernemenInOntwikkelingslanden.nl. Deze online portal is bedoeld voor Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in opkomende markten in ontwikkelingslanden. De site bundelt kennis en expertise die Nederland rijk is als het gaat om zaken doen in landen als Ethiopië, Bangladesh en Colombia. Om de portal te realiseren werken overheden, ontwikkelingsorganisaties en brancheorganisaties gericht op ondernemers intensief met elkaar samen.  

Kansen & bedreigingen

Vanuit de gedachte dat een samenwerking tussen ontwikkelingssamenwerking en het bedrijfsleven direct bijdraagt aan inclusieve economische groei, hebben Partos en VNO-NCW/MKB-Nederland in het najaar van 2011 het initiatief genomen voor OndernemeninOntwikkelingslanden.nl. “Natuurlijk zitten er soms haken en ogen aan het ondernemen in deze markten. Maar de kansen zijn er groot en de lokale kosten doorgaans laag. Bovendien staan de deuren vaak wagenwijd open voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit komt door de vaak lange ontwikkelingsrelaties die veel van deze landen hebben met ons. Het is belangrijk dat we naast de investeringen in sociale sectoren ook duurzame economische ontwikkeling stimuleren. Dat is in ieders belang: voor mensen daar maar ook voor ondernemers hier!” aldus Alexander Kohnstamm.

OndernemenInOntwikkelingslanden.nl

OndernemenInOntwikkelingslanden.nl helpt Nederlandse ondernemers beter voorbereid ontwikkelingsmarkten te betreden. De portal bestaat uit een aantal pijlers. Een daarvan is de overdracht van kennis en informatie over kansen, mogelijkheden, maar ook de risico’s van ondernemen in ontwikkelingslanden. Het gaat daarbij om informatie van aangesloten kennishouders waaronder Agentschap NL en diverse Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Een andere grote pijler is de koppeling met ondernemersforum Higher Level, een plek waar ondernemers met elkaar maar ook direct met de kennishouders in contact kunnen komen. Mogelijkerwijs kunnen daar partnerschappen ontstaan om ambities te realiseren, plannen sneller uitgevoerd, verduurzaamd of versterkt te krijgen.

Partners

OndernemenInOntwikkelingslanden.nl is tot stand gekomen door verschillende partijen waaronder Partos, VNO-NCW, MKB-Nederland, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Agentschap NL en NCDO.

Tags

Related Blogs